PNF-терапія (P – proprioceptive, N – neuromuscular, F – facilitation) – це ефективне поновлення рухової активності після інсульту і травми.
PNF-терапія – одна з методик лікування рухом, яка дозволяє відновити функціональні зв’язки між нервовою системою, яка керує руховим актом і м’язами, які безпосередньо здійснюють рух. Перед фахівцями з PNF-терапії стоїть завдання створити в процесі роботи з пацієнтом правильні статичні і динамічні стереотипи, збільшивши рухову активність.
Суть філософії PNF-терапії визначив один з її засновників H.Kabat в 1950 році: «Всі люди, включаючи людей з обмеженими можливостями, мають нереалізований фізичний потенціал».
У PNF- терапії кожне вплив направлено на весь організм, а не тільки на окрему уражену м’яз. Грунтуючись на теорії нереалізованого потенціалу, реабілітолог завжди націлений на мобілізацію прихованих резервів пацієнта. Заняття побудовано на активній співпраці реабілітолога і пацієнта з метою досягти максимуму своїх власних функціональних фізичних можливостей.